08 205 98 80

               E-pošta: preventiva.vzd@gmail.com

OBLIGACIJSKO OZ. POGODBENO (CIVILNO) PRAVO

 • sestavljanje vseh vrst pogodb civilnega in gospodarskega prava,
 • uveljavljanje zahtevkov iz naslova jamčevanja za stvarne napake in garancijskih zahtevkov,
 • odškodninski zahtevki iz naslova obligacijskih razmerij in zavarovalnih pogodb,
 • priprava tožb in drugih vlog za sodišča ter druge državne organe,
 • izdelava pravnih mnenj in stališč v povezavi z obstoječo sodno prakso,
 • priprava internih aktov gospodarskih družb,
 • ureditev varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom.

 

 

DELOVNO PRAVO

 • izvedba razpisnih postopkov zaposlitve novih delavcev,
 • priprava pogodb  o zaposlitvi,
 • postopki sporazumne, redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi,
 • uvedba in  vodenje disciplinskih postopkov,
 • izdelava splošnih aktov delodajalca (sistemizacija del. mest, plače, delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov, itd.),
 • izdelava pravnih mnenj in stališč v povezavi z obstoječo sodno prakso.

V sklopu urejanja delovno-pravnih razmerij zagotavljamo tudi celovito izvajanje vseh opravil, povezanih z delovnimi razmerji.

 

 

IZTERJAVE IN IZVRŠILNI TER INSOLVENČNI POSTOPKI

 • postopki izterjave in uveljavljanja zahtevkov (opomini, pogovori z dolžniki, svetovanje),
 • celovito vodenje izvršilnih postopkov: izdelava in vlaganje izvršilnih predlogov, predhodnih in začasnih odredb,
 • prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic v postopkih stečaja ali prisilne poravnave.

 

 

STVARNO (NEPREMIČNINSKO) PRAVO

 • vpogledi v podatke zemljiške knjige,
 • pridobitev zemljiškoknjižnih izpisov za nepremičnine,
 • sestava pogodb za prodajo ali nakup nepremičnin,
 • priprava pogodb ter drugih listin o razpolaganju z drugimi stvarnopravnimi oz. nepremičninskimi pravicami (zastavna pravica, hipoteka, stavbna pravica, itd.).

 

 

UPRAVNO PRAVO IN POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA

 • svetovanje in pomoč v postopkih javnega naročanja,
 • priprava revizijskih zahtevkov v postopkih javnega naročanja,
 • priprava vlog v upravnih postopkih, pritožb zoper upravne akte državnih upravnih organov ter organov lokalnih skupnosti (občin),
 • sestava tožb in predlogov v postopkih upravnih sporov.

 

 

Podjetja in posamezniki se pri vsakodnevnem poslovanju nenehno srečujejo z vrsto pravnih vprašanj in problemov – neustrezne in strokovno napačne odločitve lahko povzročijo veliko poslovno in materialno škodo, zato je strokovno in pravno ustrezno ravnanje še toliko bolj pomembno.

 

V sklopu zagotavljanja celovitih storitev naša družba zagotavlja pravno in poslovno svetovanje na področju gospodarskega in civilnega prava, sklepanja gospodarskih pogodb, delovnega, obligacijskega in stvarnega prava ter postopkov javnega naročanja in upravnih postopkov.

 

Naš cilj je ponuditi naročnikom učinkovito pravno podporo – zastopati njihove interese, jim svetovati in zagotavljati ustrezno raven pravne varnosti vsakodnevnega poslovanja, kar je zaradi kompleksnosti in obsežnosti pravnih področij mogoče doseči le z angažiranjem zunanjih strokovnjakov z ustreznimi izkušnjami ter poznavanjem pravne stroke in prakse.

 

Pri svetovanju upoštevamo individualne potrebe, zahteve, pravice in interese strank ter – v nasprotju s prevečkrat dolgotrajnimi sodnimi postopki – stremimo k hitri in učinkoviti rešitvi pravnega problema pred začetkom sodnega postopka. Vodilo našega delovanja so visoki strokovni standardi in iskrena želja ponuditi praktične, domiselne ter učinkovite rešitve vaših problemov.

 

Naša pomoč pri reševanju vaših pravnih problemov temelji na vaših potrebah in zahtevah, pri čemer vam bomo s strokovnim in ažurnim pristopom:

 • pripravili predlog reševanja vaših problemov s potrebnimi ravnanji in aktivnostmi,
 • vnaprej vas bomo opozorili na morebitne težave in stroške, povezane z urejanjem pravnih vprašanj,
 • pomoč in svetovanje vam bomo zagotavljali v celotnem postopku ter vas o poteku postopka tekoče obveščali.

 

Svoje delo opravljamo natančno, dosledno in profesionalno – z vašim sodelovanjem vam bomo z našim strokovnim znanjem v obliki celovitega pristopa zagotovili optimalne rešitve in odgovore na vaša pravna vprašanja s ciljem zagotavljanja zakonitosti poslovanja in pravno ustreznega ravnanja.

 

Z veseljem se bomo odzvali na vaš klic in vam v najkrajšem času pripravili ter posredovali ustrezno ponudbo!

 

 

I Z B E R I   M O D R O,   I Z B E R I   P R E V E N T I V O.

Avtorske pravice ©2013 Preventiva d.o.o. Vse pravice pridržane

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information